Cennik

Jeśli chcesz wiedzieć wszystko dokładniej proszę wejść na ten Link - Opłaty za badania
 
 

Pełna tabela opłat Stacji Kontroli Pojazdów:

Lp.

Wyszczególnienie

Wymagane badanie podstawowe

Cena PLN brutto

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

 

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1

 

98,00

1.3

pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

TAK

85,00

1.4

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

TAK

42,00

1.5

pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

TAK

50,00

1.6

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

TAK

63,00

1.7

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

TAK

48,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

 

20,00

2.2

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

 

14,00

2.3

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

 

20,00

2.4

toksyczności spalin

 

14,00

2.5

poziomu hałasu

 

20,00

2.6

geometrii kół jednej osi

 

36,00

2.7

działania amortyzatorów jednej osi

 

14,00

3

wszystkich innych usterek łącznie

 

20,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2

 

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

TAK

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

 

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2

 

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

TAK

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

TAK

42,00

6.2

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

TAK

50,00

6.3

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

TAK

85,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1

 

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3

 

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3

 

48,00

7.4

ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.

 

51,00

 

Uwagi:
Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Wystawiamy faktury VAT