Cennik

Jeśli chcesz wiedzieć wszystko dokładniej proszę wejść na ten Link – Opłaty za badania

Pełna tabela opłat Stacji Kontroli Pojazdów:

Lp.WyszczególnienieWymagane badanie podstawoweCena PLN brutto
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98,00
1.3pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
1.4taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)TAK42,00
1.5pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
1.6pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)TAK63,00
1.7pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)TAK48,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.3połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.4toksyczności spalin 14,00
2.5poziomu hałasu 20,00
2.6geometrii kół jednej osi 36,00
2.7działania amortyzatorów jednej osi 14,00
3wszystkich innych usterek łącznie 20,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)TAK94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)TAK94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)TAK42,00
6.2który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)TAK50,00
6.3który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)TAK85,00
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 48,00
7.4ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 51,00

Uwagi:
Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym 'przystosowany do ciągnięcia przyczepy' lub 'HAK' opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Wystawiamy faktury VAT